เมนูรายการหลัก
สรุปรายการแข่งขัน
ข้อมูลผู้ใช้ สถานที่ คู่มือ
การนำเสนอผลแข่งขัน
สถิติการลงทะเบียน
 • จำนวนโรงเรียน 26
 • จำนวนกลุ่มโรงเรียน 3
 • จำนวนทีม 1,003
 • จำนวนนักเรียน 2,265
 • จำนวนผู้ฝึกสอน 1,470
 • จำนวนกรรมการ 877
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน 3,735
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน+กรรมการ 4,612
 • ประกาศผลแล้ว
 • จำนวน 264 / 264 (100.00%)
ตารางการแข่งขัน
สรุปการแข่งขันรายวัน
เกณฑ์การแข่งขัน

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 1
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 2
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 49
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 1162
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 7168
 • เริ่มนับ 11 มิถุนายน 2559
 • IP:3.230.1.126
FaceBook
ข่าวประชาสัมพันธ์


:18 สิงหาคม 2559

เอกสารงานแข่งขันต่าง ๆ

สรุปผลการแข่งขันตามโรงเรียน
#
ชื่อโรงเรียน
รวม
1 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 74 13 7 103
2 โรงเรียนบ้านตูม 72 19 5 101
3 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 43 9 5 63
4 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 37 22 5 68
5 โรงเรียนบ้านตระกวน 36 17 5 61
6 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 35 8 4 49
7 โรงเรียนบ้านจานบัว 27 10 3 52
8 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 25 14 3 46
9 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 24 10 3 39
10 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน 21 13 13 53
11 โรงเรียนบ้านกระหวัน 19 9 2 36
12 โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี 18 9 7 35
13 โรงเรียนบ้านปุน 16 8 10 41
14 โรงเรียนบ้านตระกาจ 15 10 2 31
15 โรงเรียนบ้านสะพุง 14 6 3 27
16 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 13 10 8 33
17 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 13 3 5 22
18 โรงเรียนบ้านขนาด 12 4 3 19
19 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง 8 6 6 22
20 โรงเรียนบ้านสลับ 7 10 3 24
21 โรงเรียนบ้านศิลาทอง 6 4 3 17
22 โรงเรียนบ้านโนนแก 4 2 2 12
23 โรงเรียนบ้านตาแบน 3 7 4 18
24 โรงเรียนบ้านหนองรุง 3 2 3 10
25 โรงเรียนบ้านตายู 2 4 5 11
26 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย 0 3 2 10
สรุปเหรียญรางวัลแยกรายประเภทการแข่งขัน

หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 103 74
78.72%
13
13.83%
7
7.45%
94
2 โรงเรียนบ้านตูม 101 72
75.00%
19
19.79%
5
5.21%
96
3 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 63 43
75.44%
9
15.79%
5
8.77%
57
4 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 68 37
57.81%
22
34.38%
5
7.81%
64
5 โรงเรียนบ้านตระกวน 61 36
62.07%
17
29.31%
5
8.62%
58
6 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 49 35
74.47%
8
17.02%
4
8.51%
47
7 โรงเรียนบ้านจานบัว 52 27
67.50%
10
25.00%
3
7.50%
40
8 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 46 25
59.52%
14
33.33%
3
7.14%
42
9 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 39 24
64.86%
10
27.03%
3
8.11%
37
10 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน 53 21
44.68%
13
27.66%
13
27.66%
47
11 โรงเรียนบ้านกระหวัน 36 19
63.33%
9
30.00%
2
6.67%
30
12 โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี 35 18
52.94%
9
26.47%
7
20.59%
34
13 โรงเรียนบ้านปุน 41 16
47.06%
8
23.53%
10
29.41%
34
14 โรงเรียนบ้านตระกาจ 31 15
55.56%
10
37.04%
2
7.41%
27
15 โรงเรียนบ้านสะพุง 27 14
60.87%
6
26.09%
3
13.04%
23
16 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 33 13
41.94%
10
32.26%
8
25.81%
31
17 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 22 13
61.90%
3
14.29%
5
23.81%
21
18 โรงเรียนบ้านขนาด 19 12
63.16%
4
21.05%
3
15.79%
19
19 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง 22 8
40.00%
6
30.00%
6
30.00%
20
20 โรงเรียนบ้านสลับ 24 7
35.00%
10
50.00%
3
15.00%
20
21 โรงเรียนบ้านศิลาทอง 17 6
46.15%
4
30.77%
3
23.08%
13
22 โรงเรียนบ้านโนนแก 12 4
50.00%
2
25.00%
2
25.00%
8
23 โรงเรียนบ้านตาแบน 18 3
21.43%
7
50.00%
4
28.57%
14
24 โรงเรียนบ้านหนองรุง 10 3
37.50%
2
25.00%
3
37.50%
8
25 โรงเรียนบ้านตายู 11 2
18.18%
4
36.36%
5
45.45%
11
26 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย 10 0
0.00%
3
60.00%
2
40.00%
5

สรุปรับสมัครการแข่งขันตามประเภท

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com