#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.นาย ทัตดนัย เริกชัย
2.นาย กฤษฎา พาชื่น
3.นางสาว เบญจมาภรณ์ สิงห์ทอง
1.นาย เมืองแมน ประทุม
2.นาย บุญมี ข้างน้อย
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง ดวงกมล จันทะศิลา
2.เด็กหญิง นิตยา สาลี
3.เด็กหญิง สุกัญญา บุญเลี้ยง
1.นาง ศิริกัลยา พื้นอินทร์
2.นางสาว วราพร แสงทอง
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.นาย ดุรงค์ฤทธิ์ บุรุษสุจริต
2.นางสาว ถาวรีย์ กิ่งจันมล
3.เด็กหญิง เกศรา โพธิ์สาชัย
1.นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
2.นาย อนุพงศ์ บุญร่วม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com