#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
78
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กหญิง วรัญญา แท่นศิลา
1.นางสาว ธัญยพร งามแสง
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กหญิง เจสซีก้า ตู้ทอง
2.เด็กหญิง พรปวีณ์ ชูชิต
1.นางสาว ณัฐธิดา สุทธิสัย
2.นาง เพชรรินทร์ ชูเกียรติ
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
86.75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กหญิง อัญชลี หัสถา
2.เด็กหญิง สุชาดา พรมพุทค้า
3.เด็กหญิง สุริยาพร พรมชาติ
4.เด็กหญิง จุฑามาศ ทนที
5.เด็กชาย ณัฐพร คำเรืองศรี
6.เด็กชาย วีรเทพ โชติจันทร์เรือง
7.เด็กชาย วรเชรษ ทองสูรย์
8.เด็กชาย สิทธิภิรมย์ พรมเม้า
1.นาง กรกนก พลนงค์
2.นางสาว จริยาภรณ์ โทศก

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com