#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย ปัญญพนต์ วงค์คำจันทร์
1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
2 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย จักรพงษ์ ฤทธิเดช
1.นาง ทิพาพร ศรีลามล
3 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
1.เด็กชาย นิติภูมิ ศรีด้วง
1.นางสาว ดารณี สีสารี
4 โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย สุรศรี พันธ์มะลี
1.นางสาว นภาจรี ธรรมวิเศษ
5 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย วีรชิต พันธ์คำ
1.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com