#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กชาย กิตติพงษ์ ศิริจันดา
2.เด็กชาย เสริมศักดิ์ ทรงงาม
1.นางสาว จามจุรี ไชยผา
2.นาย รัตนพล โงนเงิน
2 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย ดนัยฤทธิ์ภูมิ นิลเพชร
2.เด็กชาย อุดม หรดี
1.นาย สันติ ตาอุดม
3 โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง วีรภัทรา ดาวพันธ์
2.เด็กชาย พิเชษฐ์ชัย สุวรรณทอง
1.นาง น้ำผึ้ง เขียวนิล
2.นาย กิติศักดิ์ ภักดิ์ใส
4 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ใจเรือง
2.เด็กหญิง กรณ์นิภา คำอุดม
1.นางสาว วรรณภา บุญแสน
2.นาย ถิรวุฒิ เมธาภัทรกุล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com